Skype lessons

Ако предпочитате онлайн обучение, възможно е да провеждаме уроците по Skype. След първоначална среща с вас, по време на която е необходимо да определим езиковото ниво и да разберем какви са целите ви, можем да осъществяваме обучението онлайн.