Разговорен курс по английски език

la fotoРазговорният курс по английски език е необходим и изключително полезен за хора, които учат езика или пък са го учили доста време, но все още не успяват да водят разговор спокойно. По време на курса ще говорим по различни теми, за да може да упражнявате и развивате това толкова важно комуникативно умение. Наясно сме, че доста често умението за говорене на чужд език е по-слабо развито в сравнение с останалите комуникативни умения и че това е така независимо от продължителността на изучаване на чуждия език. Именно това ще се стремим да променим заедно. По време на курса ще създадем такава работна атмосфера, която да способства преодоляване на езиковата бариера и ще изградим у вас необходимите умения, за да започнете да общувате свободно на английски език.