За нас

         In Concord With Learning

Соня Георгиева

Управител

Преподавател по английски език и български език за чужденци

В Concord School работим с ясна мотивация – да ви помогнем да  постигнете целите си и да отговорим на вашите очаквания за ефективно обучение. От първостепенно значение за нас  е учебната програма, която ви предлагаме, да е съобразена с  вашите потребности и да донесе оптимални резултати за съответния период на обучение. Наша важна задача е да ви накараме да учите английски език с ентусиазъм и да формираме у вас положително отношение към езика, както и увереност, че можете да общувате пълноценно на него. Ние искаме учебният процес да бъде приятен и максимално ефективен за всеки един от вас. Работим усилено, за да елиминираме напълно стреса и психологическите бариери. Спокойствието и сигурността, които се надяваме да ви вдъхваме всеки път, когато идвате на уроци при нас, са предпоставка за успех. Да ви дадем дълбоки и трайни знания и да усъвършенстваме комуникативните ви умения – това е целта, която преследваме. Имаме предвид това, че всеки има различен стил на учене, затова ще ви съдействаме да откриете стратегиите за учене, които отговарят най-пълно и точно на вашата индивидуалност. Така ученето е най-полезно и резултатите са най-удовлетворителни.