Английски език за ученици от първи до четвърти клас

young_learnersВ първи клас е много важно писменото ограмотяване на децата. Наред с развиването на умението за слушане чрез песни и римувани стихчета, започваме да обръщаме сериозно внимание и на писмения английски език. Стремим се да научим малките ученици да четат гладко и държим да положим основата на добър правопис, за да можем в по-горните класове да надграждаме върху добре положената основа и да постигаме по-високи цели.