Английски език за ученици от девети до дванадесети клас

word-grammar-spelt-in-scrabble-lettersКурсовете развиват комуникативната компетенция на учениците в гимназиалния етап и ги стимулират да участват в разнообразни дискусии с цел усъвършенстване на говорните умения. На този етап от учениците се очаква да могат да създават добре издържани писмени текстове в комуникативно и стилистично отношение, с правилна граматика и добър правопис. Затова се стремим към стабилен напредък както в устния, така и в писмения език, за да могат учениците да постигнат и поддържат високо ниво на владеене на английски.